Mine mærkesager

Du skal kunne stole på kunne få hjælp og omsorg, når du har brug for det.  

Du skal føle dig tryg. Derfor skal vores sundhedsvæsen tilbyde behandling i verdensklasse. Personalet skal have bedre tid til dig, og der skal være praktiserende læger nok i dit lokalområde. Derfor skal både vores sundhedsvæsen, ældrepleje og behandling af handicappede være tæt på dig, og vi skal udvikle det nære sundhedsvæsen, så der er tid til dig. 

Din familielæge skal være din faste støtte hele vejen igennem din behandling. Har du hjælp behov skal du kunne stole på at der er hjælp at få og at den hjælp eller behandling bliver leveret med kvalitet, værdighed, ordentlighed og med respekt for dine ønsker. 
Vi ønsker at understøtte de ældres trivsel, og vi mener, at der er vigtigt, at man efter et langt liv kan blive boende i sit lokalsamfund – også den dag, hvor det er nødvendigt med en plejehjemsplads. Forebyggelse af sygdommen skal være i fokus på alle aldersgrupper, men ansvaret for et sundt og aktivt liv er dit eget. 
Vi skal skabe rammerne og mulighederne for, at du og din familie har mulighed for at leve et sundt liv, og vi har et ansvar for at hjælpe dig. Hvis du ikke selv kan tage vare på din egen sundhed. Vi har ikke råd til at lade være.

Et stærkt forsvar er vores garanti for både frihed og velfærd.


Ruslands brutale overfald på Ukraine gjort et smerteligt minde højaktuelt igen.
På trods af at verden burde været optaget af den grønne omstilling og bekæmpelse af pandemien, så er der igen krig i Europa. Efter næsten 80 år med relativ fred, globalisering og et historisk lavt antal af konflikter i verden, så hærges Europa nu af en krig som har potentiale til at udvikle sig til en verdenskrig, og en kamp mellem demokratier og autokratier. 
På få måneder er Danmarks og den globale sikkerhedsmæssige situation fuldstændig forandret, og vi trues nu af recession og en global økonomisk krise der allerede i dag mærkes dybt i lommerne helt almindelige mennesker. 
Det er afgørende at vi så hurtigt som muligt får genopbygget vores forsvar så vi kan leverer vores troværdige bidrag til NATOs afskrækkelse af både Rusland men også Kina. 
Det giver ingen mening i min verden at sætte behovet for genopbygning af forsvaret op imod finansieringen af velfærden. Hvad hjælper det at vores velfærd er tip top hvis vi har mistet vores suverænitet, vores frihed og vores selvbestemmelse.

En bedre og bæredygtig fremtid for de næste generationer


Vi kan og skal samle hele Danmark om en grøn omstilling til både en økonomisk og udviklingsmæssig gevinst for Danmark.
Vi kan ikke bare smide regningen i børneværelset. Vores klode lider og hvis vi ikke gør noget nu vil de generationer der følger efter os ikke få de samme muligheder som min generation har haft. 
Vi kan i Danmark vise vejen for resten af verden. Vi har en høj effektivitet og er på mange områder førende på udvikling af nye og bæredygtige teknologier. Dem skal vi understøtte og fremme samtidig med at det skal kunne betale sig at omstille både produktion og levevis. 
At omstille til mere bæredygtige løsninger og en grønnere levevis giver mening på alle niveauer og vi kan lykkedes med samtidig at gøre det en god forretning både for den enkelte som for samfundet som helhed. Heldigvis har både danskerne og danske virksomheder indset det fornuftige i at investere i de grønne løsninger og vi skal have fjernet de barrierer der i dag spænder ben for at vi kan udvikle og omstille til den teknologi som bliver vores energiforsyning i fremtiden.  

Vi skal fremme vækst, udvikling og virkelyst igennem lav skat og mere frihed.


Vores virksomheder er motoren i vores velfærdssamfund. Vi har høj beskæftigelse og vores virksomheder skriger efter arbejdskraft og vi har svært ved at rekruttere medarbejdere til vores velfærdsområder i den offentlige sektor. 

Vi har brug for store reformer, som kan sikre vores samfund og velfærd. Helt grundlæggende kan vi ikke fortsætte med at finansiere vores samfundsmodel ved bare at hæve skatterne og sænke incitamenterne til at yde en ekstra indsats. Vi skal den anden vej hvor alle der kan yde en indsats også gør det og kan mærke det giver flere muligheder. 
Jeg synes det er tudetosset at vores stramme udlændingepolitik spænder ben for virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft, og vil arbejde for at give flere mulighed for at arbejde i Danmark, hvis de kan forsørge sig selv og deres familier og i øvrigt vil bidrag positivt til Danmark. Vi har verdens næsthøjeste skattetryk i Danmark, og et skattetryk der spænder ben for virkelysten og for iværksætterne. Det er ikke måde vi finansierer velfærden på i fremtiden. 

Vi skal have hele Danmark med og i balance. 

Kommunalreformen og den centralisering vi har set siden 2008 har skævvredet Danmark. Det skaber dagligt problemer med trængsel og mangel på boliger, der til at betale. 
Det er afgørende at vi får genskabt balancen i Danmark. Det vil kræve at vi gør det attraktivt at bosætte sig i yderområderne og får forbedret mulighederne for både at leve, arbejde og uddanne sig også udenfor de store byer. Det kræver at vi konsekvent og målrettet øger og begunstiger virksomheder, som vi etablerer sig i yderområderne, og samtidig sikrer såvel mobiliteten som muligheden for at kunne tilgå offentlige services som sundhed nemt og hurtigt. 
Det vil kræve at vi specialiserer kommunerne, så de i højere grad kan varetage borgernes behov for kontakt til det offentlige. At vi sikrer et velfungerende og hurtig kollektivt transportsystem, som kan fremme og forbedre mobiliteten samt sikre en effektiv infrastruktur der muliggør fjernarbejde og som understøtter både virksomheders og danskernes muligheder for at udvikle sig. 
Den skæve balance koster os i tabt udvikling og forspildte muligheder.

Støt min valgkamp

Det er ikke gratis at føre valgkamp og al hjælp i den
forbindelse er yderst værdsat. 

Hvis du vil støtte mig og min vej til borgen kan du overføre til
Det Konservative Folkeparti på Mobilepay 346900

Alle bidrag vil blive modtaget med kyshånd.

Det konservative folkeparti

Det Konservativ Folkeparti
Christiansborg
1240 København K

Steen Holm Iversen
Lundvej 154
6800 Varde
Tlf.: +45 23 24 68 64