Sydjylland

Balance og vækst

Sydjylland er i ubalance og vækst og udvikling er skævt fordelt. Havde Sydjylland været et skib ville det kæntre på grund af en uforholdsmæssig stor vækst i Østjylland. Det fører mange problemer med sig og skaber eks. trængselsproblematikker i øst. 

Syddanmark skal i balance og det skal gøre attraktivt at bosætte sig eller tage en uddannelse i den vestlige del af Danmark. Det kræver at vi understøtter virksomheders lyst og vilje til at etablere sig i Sydvestjylland, samtidig med at vi styrker såvel den kollektive trafik og de uddannelsesmæssige tilbud. Og ikke mindst nærheden til offentlige myndigheder. 

Det er oplagt at gribe den grønne omstilling og bruge den til at skabe en grøn vækstmotor med udgangspunkt i Esbjerg og i Syddanmark. Vi kan gøre Syddanmark til en grøn vækstzone ved at skabe de rigtige incitamenter, og ved at øge det grænseoverskridende samarbejde.  

Turismen vækster og stiller krav til infrastruktur


I de senere år er særligt kystturismen eksploderet. I dag udgør turismen en betydelig og voksende del af eks. Varde Kommunes indtægtsgrundlag, og skaber tusindvis af jobs. Men væksten har en pris. De vestjyske kommuner kan ikke selv løfte den helt nødvendige udvikling af den trafikale infrastruktur, som er nødvendig hvis vi fortsat skal kunne understøtte en positiv udviklingen. 

Det er derfor afgørende at Vestkystvejen forlænges fra Billum til Nørre Nebel således Hovedvej 11 og de mange biveje aflastes. Alt for mange mennesker sidder i dag fast i køerne for at komme fra til deres turistdestination, eller for at komme på arbejde, til stor gene for de fastboende. 

Udvikling og mulighed for vækst i det sydjyske erhvervsliv

En stor del af de sydjyske virksomheder er i dag afhængig af udenlandsk arbejdskraft. De tilfører virksomhederne specialiserede kompetencer, som er helt afgørende for bl.a. den grønne omstilling.

I dag skal den udenlandske arbejdskraft helt til Odense for at kunne ansøge om opholdstilladelse og regeringen har tilsyneladende meget bevidst valgt ikke at prioritere de mange tusind udenlandske arbejdere der er beskæftiget i alt fra off shore industrien til landbruget. Det er helt uacceptabelt og der skal selvfølgelig skabes lokal muligheder for at kunne tilgå den nødvendige myndighedsbetjening.
Selvfølgelig skal sydjyske virksomheders medarbejdere ikke besværes med at skulle rejse til Odense, og der skal derfor etableres et immigrationscenter i Esbjerg.


Sundhed tæt på dig


Du skal kunne stole på sundhedsvæsnet. Det er uacceptabelt med årelange ventetider på undersøgelse og behandling. Hvis du eller din familie bliver syge og har brug for hjælp, skal I stole på at der hjælp at hente. Sådan er det ikke i dag, og det danske sundhedsvæsen er presset både på ledelse og på manglende personale. 

Danske sygeplejersker og læger flygter til bedre betalte jobs i Norge, og efterlader de offentlige hospitaler endnu mere presset. Resultatet er at patienterne, altså dig og mig, bliver taberne. Alt for mange har i dag ikke en familielæge. Det skal vi gøre bedre og omdrejningspunktet er at Folketinget beslutter en grundlæggende reform, som kan genoprette tilliden og balancen. Det er den samfundskontrakt vi har i Danmark, som både du og vores virksomheder skal kunne stole på.  

Støt min valgkamp

Det er ikke gratis at føre valgkamp og al hjælp i den
forbindelse er yderst værdsat. 

Hvis du vil støtte mig og min vej til borgen kan du overføre til
Det Konservative Folkeparti på Mobilepay 346900

Alle bidrag vil blive modtaget med kyshånd.

Det konservative folkeparti

Det Konservativ Folkeparti
Christiansborg
1240 København K

Steen Holm Iversen
Lundvej 154
6800 Varde
Tlf.: +45 23 24 68 64